Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg

Komplett inlastningssystem för färdigbyggda instrumentbrädor ("Driving Units") från Lear.
Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare.
Anläggningen består av teleskoperande kedjebanor som teleskoperar
ut mot lastbil för att transportera lastbärare in-/ut ur lastbil
samt vidare inbuffert för färdigbyggda instrumentbrädor och
utbuffert för tomma lastbärare.
I leveransen ingick vidare 210 styck transportfixturer/lastbärare.

Bild 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11